Rafał Wójcik architekt
Rafał Wójcik architekt

Rafał Wójcik

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (dyplom 2000r.) i menedżerskich studiów podyplomowych na SGH.
W latach 2000-2011 zatrudniony jako architekt i project manager przy krajowych i międzynarodowych projektach. Założyciel i od 2011 r. główny architekt pracowni ARCHEFAKT.
Członek Mazowieckiej Izby Architektów RP, numer uprawnień projektowych: 22/B-762/LOOIA/10.

Pracownia

Zajmujemy się projektowaniem budynków użyteczności publicznej, zespołów mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wnętrz jak i również adaptacją i modernizacją budynków istniejących.
Zakres naszych usług obejmuje:
 • pomoc przy uzyskiwaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy
 • opracowywanie analiz chłonności i studiów wykonalności zagospodarowania terenu
 • sporządzanie projektów koncepcyjnych
 • opracowywanie pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowywanie projektów wykonawczych
 • sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji przetargowej
 • przygotowywanie projektów technologicznych (zakładka „Projekty technologiczne”)
 • opracowywanie pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowywanie projektów wykonawczych
 • sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji przetargowej
 • doradztwo i nadzór autorski na budowie
 • opiekę projektową nad zrealizowanym budynkiem
 • pomoc w opracowaniu materiałów marketingowych i promocji inwestycji
Zapraszamy do współpracy !!!