remont dachów i elewacji obiektów GUM

remont dachów i elewacji obiektów GUM

Warszawa

projekt budowalny: 2013

realizacja: 2014

Opracowanie dotyczyło renowacji elewacji budynku Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej. Kompleks obiektów urzędu składa się z ośmiu powiązanych ze sobą budynków –  wzniesionych w różnych okresach historycznych –  z których pięć wpisano do rejestru zabytków. Najstarszy frontowy budynek powstał w latach 1829-1830 jako skrzydło boczne gmachu Banku Polskiego. Został zbudowany na podstawie projektu Jana Jakuba Gaya i Antonia Corazziego. Jego rozbudowa nastąpiła w latach 1865-1866 i realizowana była według projektu Juliana Ankiewicza. W kolejnych dekadach budynek w większej części został zniszczony, a w latach 1950-1954 – odbudowany na podstawie projektu Piotra Biegańskiego. Obecnie jest objęty ochroną konserwatorską. Kompleks budynków utrzymano w stylu klasycystycznym zgodnie z pierwotną formą. Jego charakterystyczne elementy to symetryczny układ podziałów architektonicznych oraz kompozycja elewacji oparta na trójpodziale. Podczas remontów oczyszczono, odnowiono oraz zabezpieczono elewację przed destrukcją. Postawiono na zachowanie pierwotnego charakteru obiektu. Dodatkowym celem projektu było odremontowanie dachu.